10rs-coin

  • व्यापार
    10rs-coin

    नोटाबंदी नंतर आता ‘नाणेबंदी’

    केंद्रातील मोदी सरकारला चार वर्ष पूर्ण होणार आहेत. चार वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण करणाऱ्या केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने आर्थिक सुधारणा घडवून आणण्यासाठी नोटाबंदी सारखा महत्त्वाचा निर्णय घेतला.…

    अधिक वाचा »
Close